Toplantı

Proje ekibi raporlama ve planlama toplantısı-12-14 Eylül 2018 Bolu

Proje ekibi Türkiye'de 2017-18 sezonunda gerçekleştirilen proje faaliyetlerini gözden geçirmek ve 2018-19 sezonu için çalışma planı hazırlamak üzere toplanmıştır.

Toplantı kapsamında aşağıdaki konular hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır.

-Proje faaliyetlerinin genel raporu ve sonuçları

-Türkiye, Afganistan ve İran'daki araştırma, eğitim ve çiftçi tarlasındaki faaliyetlerin raporlanması

-İtalya'da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Yerel Buğdaylar Konferansı hakkında bilgilendirme

-Toplumsal cinsiyet saha çalışması hakkında bilgilendirme

-Yerel buğdayların kayıt altına alınması ve veri yönetimi ile ilgili bilgilendirme