Projenin Amacı

Türkiye, İran ve Afganistan’da seçilen illerde günümüzde yetiştirilmekte olan yerel çeşitlerin genetik çeşitliliğinin devamını sağlayarak buğday üretiminin ve iklim değişikliğine dayanıklılığının artırılması ile gıda güvenliğinin geliştirilmesi projenin genel amaçlarındandır. Bu çalışma ile Yerel Buğdaylar konusunda farkındalık oluşturulması yanında, Türkiye’nin önemli bir mirasının kaybolmasının önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi için stratejiler oluşturulmaya çalışılmaktadır.

  • Hedeflenen ülkelerdeki kuraklık ve sıcağa toleranslı yerel buğday çeşitlerinin modern genotiplendirme ve fenotipleme araçları kullanılarak tarım toplulukları, araştırma enstitüleri, STK’lar ve yayım servisleri ile işbirliği içinde katılımcı seçimi.

  • Kuraklık ve sıcağa tolerans ile hastalıklara dayanıklılığın melezleme, markör destekli seleksiyon ve yerel buğdaylara geri melezleme yoluyla birleştirilmesi ile yeni genetik materyalin geliştirilmesi.
  • Çiftçi tarlalarında artırılan tohum üretimi ve toptan seçimi, geliştirilmiş tarım uygulamaları ve geniş çaplı farkındalık kampanyaları ile kuraklık ve sıcağa toleranslı olarak seçilen yerel çeşitlerin hedeflenen bölgelerde tanıtımı.

  • Çiftçiler, yayım servisleri, yerel yönetimler, politika oluşturucular, STK’lar ve araştırmacıların yerel buğdayların sürdürülebilir yetiştiriciliği ve biyoçeşitliliğin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasındaki rolü üzerine eğitimi.