Proje Ortakları

Uygulama Ajansı: Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT)-Türkiye

Türkiye: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BDUTAE), Uluslararası Kuru Alanlar Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ICARDA)-Türkiye

Afganistan: Afganistan Tarımsal Araştırma Enstitüsü, CIMMYT-Afganistan

İran: Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Enstitüsü, CIMMYT-İran

Yerel buğday projesi, Türkiye’de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BDUTAE), Afganistan Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ARIA) ve CIMMYT-Afganistan, İran’da Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DARI) ve CIMMYT-İran, Japonya’da Yokohama Şehir Üniversitesi Kihara Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü (KIBR) ve Uluslararası Kuru Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA)-Türkiye ile yakın işbirliği içinde Uluslararası Mısır ve Buğday Araştırma Merkezi (CIMMYT)-Türkiye tarafından koordine edilmektedir.